1. فرزانه نصیرزاده , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ذوالفقارآرانی , بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام , حسابداری مالی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵-۷۰
 2. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , رضا حسینی پوراحمدابادیان , فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده , پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۹-۱۲۶
 3. محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , فائزه غلامی مقدم , بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی , دانش حسابداری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۵-۱۰۴
 4. محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , افشین به سودی , رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۶۱-۸۰
 5. محمدرضا عباس زاده , سعید سمائی رهنی , علی خلیلیان موحد , فرشته مشتاق , تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۶۳-۸۰
 6. هنگامه نظری , رضا حصارزاده , محمدرضا عباس زاده , بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری , پژوهش های حسابداری مالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۵-۷۶
 7. آرش قربانی , مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار , مدلسازی ریسک و مهندسی مالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۶-۲۲۴
 8. محمدرضا عباس زاده , نوید پایدارمنش , متینا خرمی , بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد , دانش حسابداری مالی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۳-۶۷
 9. زینب نوربخش حسینی , محمدجواد ساعی , محمدرضا عباس زاده , بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی , دانش حسابداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۴۴
 10. محمدرضا عباس زاده , مرتضی فدایی , محسن مفتونیان , مائده بابایی کلاریجانی , بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها , اقتصاد مالی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۵-۷۴
 11. مهدی وکیلیان آغوءی , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران , حسابداری سلامت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۰۷-۱۳۳
 12. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , محمدرضا بهمنش , تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد , پژوهش های اخلاقی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۲۷-۴۷
 13. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , امین رستمی , زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود , حسابداری مالی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱-۲۹
 14. محمدرضا عباس زاده , سولماز عارفی اصل , مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن , پژوهش حسابداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۹۳-۱۱۰
 15. محمدرضا عباس زاده , رضا حصارزاده , مهدی جباری نوقابی , سولماز عارفی اصل , فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۵۹-۸۴
 16. محمدرضا عباس زاده , حسن کوهی , حسین دستجردی , بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی , روند , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۷۵-۱۰۰
 17. عبدالرضا اسعدی , محمدرضا عباس زاده , بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲-۲۶
 18. محمدرضا عباس زاده , جمال محمدی , بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور , حسابداری مالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۲۸
 19. محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده , تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۵-۷۳
 20. محمدرضا عباس زاده , مصطفی کاظمی , بهزاد کاردان , بهاره حقیقی طلب , بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , بورس اوراق بهادار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۹-۱۰۱
 21. محمدرضا عباس زاده , سیدمهدی پورحسینی حصار , ندا جعفری نسب , بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۸۶-۱۰۵
 22. محمدرضا عباس زاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , هاشم منظرزاده , تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل , پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۹-۲۴
 23. محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده , جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی , حسابرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۱۲-۱۱۶
 24. محمدرضا عباس زاده , جمال محمدی , کامران محمدی , ضرورت وجود کنترلهای داخلی در بخش عمومی , حسابرس , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۳۷-۱۳۷
 25. محمدرضا عباس زاده , محبوبه کاظمی , عبدا... آزاد , بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۵۷-۷۷
 26. محمدرضا عباس زاده , هاشم منظرزاده تمام , ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۹۵-۱۱۲
 27. محمدرضا عباس زاده , حجت ا... آتشی گلستانی , متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری , دانش و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۲۷-۵۴
 28. محمدرضا عباس زاده , حمید رضا بزاززاده , حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته , حسابرس , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۰-۵۷
 29. احمدمدرس , محمدرضا عباس زاده , بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده , دانش و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۲۰۵-۲۳۸