1. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , عبداله آزاد , رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری , اولین همایش حسابرسی ونظارت مالی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 2. محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , افشین به سودی , شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
 3. مجید آسمانی , محمدرضا عباس زاده , بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری , کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد، حسابداری وعلوم انسانی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 4. محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , فائزه غلامی مقدم , بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
 5. محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده , ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان , چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 6. محمدرضا عباس زاده , طیبه خدیوی , بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور , چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 7. محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ذوالفقارآرانی , حسین فکور , بررسی اثر ریسک وپیچیدگی حسابرسی بر نامتقارنی بهای خدمات حسابرسی , چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 8. محمدرضا عباس زاده , سولماز عارفی اصل , میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 9. صغری کرمدار مزرجی , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
 10. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 11. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
 12. فرزانه نصیرزاده , محمدرضا عباس زاده , امین نصرتی , بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی کیش , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
 13. منیره نجاریان کاخکی , محمدرضا عباس زاده , محمود لاری دشت بیاض , مهدی جباری نوقابی , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها , کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 14. محمدرضا عباس زاده , طیبه شکیبا , استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
 15. محمدحسین ودیعی نوقابی , محمدرضا عباس زاده , مهدی دلقندی , بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
 16. محمدرضا عباس زاده , حسن سپهری کیا , محافظه کاری ابزاری برای رفع ابهام یا ایجاد ابهام؟ , پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 17. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی , پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 18. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , ناصر فیض آبادی , تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 19. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی , کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 20. محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , بهزاد بیگی , رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار , سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
 21. محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , بهزاد بیگی , تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری , سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
 22. محمدرضا عباس زاده , علی رستگارمقدم اعتمادی , بهزاد بیگی , تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار , کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
 23. محمدرضا عباس زاده , مریم اسدپرور , بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۳
 24. محمدرضا عباس زاده , وحیده جویبان , بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 25. محمدرضا عباس زاده , سیده طاهره مهربان خو , مریم شهرستانی , بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 26. محمدرضا عباس زاده , حمیده کدیور , سعید خرمی , تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 27. محمدرضا عباس زاده , بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 28. محمدحسین ودیعی نوقابی , محمدرضا عباس زاده , مصطفی ملکیان کله بستی , بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 29. محمدرضا عباس زاده , مالک یبلویی خمسلویی , حجت هاتفی مجومرد , مدیریت سر مایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 30. محمدرضا عباس زاده , سعید فلاحی , شکوفه صفدری نیا , علی علیزاده , بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 31. سعید فلاحی , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 32. محمدرضا عباس زاده , رضا تاکر , احسان مهرجو , تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران , نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
 33. محمدرضا عباس زاده , صغری کرمدار مزرجی , حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری , نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
 34. محمدرضا عباس زاده , منیر جفائی رهنی , بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود , نهمین همایش سراسری حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۱